POST api/LabelRemove?user={user}&password={password}&applicationName={applicationName}&labelName={labelName}&removeLabel={removeLabel}

Eigen label met alle gekoppelde bedrijven verwijderen.

Request Information

URI Parameters

NaamOmschrijvingTypeExtra informatie
user

E-mailadres van Mijn DATA-collectief account

string

Vereist

password

Wachtwoord API koppeling

string

Vereist

applicationName

Applicatienaam API koppeling

string

Vereist

labelName

Naam van eigen label

string

Vereist

removeLabel

Label wordt niet verwijderd indien removeLabel 'false' is

boolean

Standaardwaarde is True

Body Parameters

None.

Response Information

Response Formats

application/json, text/json

Voorbeeld:
"voorbeeld string 1"

application/xml, text/xml

Voorbeeld:
<string>voorbeeld string 1</string>