NaamResource URLOmschrijving
BaseTableBranche GET api/BaseTableBranche

Met dit request kan de stamtabel met branches opgevraagd worden.

BaseTableEmployee GET api/BaseTableEmployee

Met dit request kan de stamtabel met werknemers opgevraagd worden.

BaseTableFunction GET api/BaseTableFunction

Met dit request kan de stamtabel met functies opgevraagd worden.

BaseTableImportExport GET api/BaseTableImportExport

Met dit request kan de stamtabel met import/export opgevraagd worden.

BaseTableLabels GET api/BaseTableLabels

Met dit request kan een lijst met labelnamen opgevraagd worden

BaseTableLegalForm GET api/BaseTableLegalForm

Met dit request kan de stamtabel met rechtsvorm opgevraagd worden.

BaseTableMessageReason GET api/BaseTableMessageReason

Met dit request wordt een lijst met redenen voor het aanbieden van een mutatie opgehaald, u kunt de code van een reden gebruiken in een UserFeedback bericht.

CompanyFullText GET api/CompanyFullText?pageNr={pageNr}&recordsPerPage={recordsPerPage}&sortOrder={sortOrder}&searchPhrase={searchPhrase}

Bedrijven zoeken o.b.v. een fulltext zoekopdracht, er kan gezocht worden op bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer en KVK-nummer. Deze opdracht werkt met paginering.

CompanyLimited GET api/CompanyLimited/{id}

Beperkte set informatie van een bedrijf opvragen o.b.v. het bedrijfsnummer.

CompanyListOnLabel POST api/CompanyListOnLabel

Alle actieve bedrijven gekoppeld aan een label opvragen. Deze aanvraag werkt met paginering, er worden maximaal 100 bedrijven per aanvraag geretourneerd.

CompanyListV2 POST api/CompanyListV2

Bedrijven zoeken, er kan gezocht worden op een gedeelte van velden door het *-teken te gebruiken Deze opdracht werkt met paginering.

CompanySelection GET api/CompanySelection?selectionId={selectionId}&pageNr={pageNr}&recordsPerPage={recordsPerPage}

Met dit request kunnen bij een doelgroepselectie pagina’s met resultaten (bedrijven) worden opgehaald. De response is gelijk aan die van GetCompanyList. Op het moment dat er voor het eerst via CompanySelection een pagina uit die zoekopdracht wordt gevraagd, leggen we het complete zoekresultaat vast. Wijzigingen na dat moment, die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven binnen of juist buiten de doelgroepselectie vallen, hebben dus geen effect meer op de inhoud van de doelgroepselectie.

CompanyV2 GET api/CompanyV2/{id}

Alle informatie van een bedrijf opvragen o.b.v. het bedrijfsnummer.

Contact GET api/Contact/{id}

Alle informatie van een contactpersoon opvragen o.b.v. het contactpersoonsnummer.

ContactLimited GET api/ContactLimited/{id}

Beperkte set informatie van een contactpersoon opvragen o.b.v. het contactpersoonsnummer.

ContactList GET api/ContactList/{id}

Beperkte set informatie van alle contactpersonen bij 1 bedrijf opvragen o.b.v. het bedrijfsnummer.

ContactListOnLabel POST api/ContactListOnLabel

Alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan een label opvragen. Deze aanvraag werkt met paginering, er worden maximaal 100 personen per aanvraag geretourneerd.

ContactNewV2 POST api/ContactNewV2

Een nieuwe contactpersoon aanbieden aan het DATA-collectief.

DownloadStatistics GET api/DownloadStatistics

Met dit request kunnen bij een licentie de statistieken opgevraagd worden over gebruik van de DATA-collectief service.

LabelCreate POST api/LabelCreate

Nieuw eigen label aanmaken en vullen met actieve DATA-collectief bedrijven of een bestaand label aanvullen met DATA-collectief bedrijven (maximaal 30.000 bedrijven per request)

LabelListOnCompanies POST api/LabelListOnCompanies

Alle labels bij één of meerdere bedrijven opvragen.

LabelRemove POST api/LabelRemove?labelName={labelName}&removeLabel={removeLabel}

Eigen label met alle gekoppelde bedrijven verwijderen.

LiquidContentAttributes GET api/LiquidContentAttributes?IPaddress={IPaddress}

Onsite retargeting wordt mogelijk gemaakt, deze aanvraag geeft namelijk bedrijfskenmerken en labels terug o.b.v.een geleverd IP-adres.

RegisterAccount POST api/RegisterAccount?newUser={newUser}&code={code}

Met dit request kan een nieuw Mijn DATA-collectief account gekoppeld worden aan uw applicatie, bekijk voor meer informatie de Business Case.

UpdatedCompaniesV2 POST api/UpdatedCompaniesV2

Met dit request kan van een reeks bedrijven getoetst worden of er een mutatie op is.

UpdatedContactsV2 POST api/UpdatedContactsV2

Met dit request kan van een reeks contactpersonen getoetst worden of er een mutatie op is.

UrlAccountInfo GET api/UrlAccountInfo

Met dit request kan een URL opgevraagd worden van een webpagina met Mijn DATA-collectief accountinformatie.

UrlCompanySelection GET api/UrlCompanySelection

Met dit request kan een URL opgevraagd worden voor het aanmaken van een doelgroepselectie. De webpagina retourneert een id van de gemaakte doelgroepselectie, vervolgens kunt u via CompanySelection de lijst met bedrijven ophalen.

UserFeedbackCompanyV2 POST api/UserFeedbackCompanyV2

Bericht met een bedrijfsmutatie versturen aan het DATA-collectief, een juiste mutatie levert 1 credit op. Hierin kan bijvoorbeeld aangeven worden dat een adres onjuist is, zonder daarbij aan te hoeven geven wat het correcte adres is. Er dient een ReasonId of ReasonOther opgegeven te worden

UserFeedbackContactV2 POST api/UserFeedbackContactV2

Bericht met een contactpersoonsmutatie versturen aan het DATA-collectief, een juiste mutatie levert 1 credit op. Hierin kan bijvoorbeeld aangeven worden dat een e-mailadres onjuist is. Er dient een ReasonId of ReasonOther opgegeven te worden

Version GET api/Version

Laatste versie van de API opvragen.

WebsiteleadsLeads GET api/WebsiteleadsLeads?Website={Website}&From={From}&To={To}&CompanyId={CompanyId}

Alle leads uit een gewenste periode van één website kan worden opgevraagd. Per call worden maximaal 250 Website-Leads geretourneerd. Wanneer het aantal op te vragen leads groter is, kies dan een ander, kortere tijdvak.

WebsiteleadsWebsites GET api/WebsiteleadsWebsites

Alle websites bij een Website-Leadsaccount opvragen.