NaamOmschrijvingTypeExtra informatie
ContactId

DATA-Collectief contactpersoon nummer

integer

Geen

ReasonId

Id van de gekozen reden, zie BaseTableMessageReasonResult voor beschikbare id's

string

Geen

OtherReason

Alternatieve reden indien niet uit de stamtabel is gekozen

string

Geen

Memo

Vrije tekst van de gebruiker

string

Geen

ContactName

Contactpersoon naam

string

Geen

Firstname

Voornaam

string

Geen

FunctionDescription

Functie omschrijving

string

Geen

Email

E-mailadres

string

Geen

Telephone

Telefoonnummer

string

Geen

MobilePhone

Mobiele telefoonnummer

string

Geen

Gender

Geslacht

Gender

Geen

Department

Afdeling

string

Geen